ညေန ၄ နာရီ မဲရံုပိတ္ခ်ိန္တြင္ မဲရံုပရ၀ုဏ္ အတြင္းရွိေနလွ်င္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ လွည္႔မျပန္ပါႏွင့္ ။0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top