မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ဆိုင္ရာ သတင္းစကား Message from Daw Aung San Suu Kyi for all voters across the country for the day of Elections

0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top