မဂၤလာပါခင္ဗ် . . .
မိမိရဲ႕ Facebook Timeline မွာကိုယ္တိုင္မတင္ရပါပဲ ကိုယ္ကပဲတင္ထားသေယာင္ Post မ်ားအတြက္
တာ၀န္ယူနိုင္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ဘာမွစဥ္းစားစရာ ေျပာစရာမရွိပါဘူးခင္ဗ် . . .။
အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ေတာ႔ ဘာေၾကာင့္အဲဒီလိုေပၚေနရသလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ . . .။
Android Phone မွာ . . .
Step 1: - Fig 1

Step2: - Fig 2

Step3: - Fig 3


 Step4: - Fig 4

 Step5: - Fig 5

Step6: - Fig 6

Step7: - Fig 7

Computer Laptop / Desktop မွာ . . .0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top