"ဒီမိုကေရစီဆိုတာ"ဘာလဲ? သိရွိဖို႔
ကိုယ္ယုံၾကည္ရာကို မွား/မွန္ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ဖို႔ ဤ(၁၆)မ်က္ႏွာသာရွိေသာ စာအုပ္ေလးက အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။
"သခင္ဘေသာင္း" ၏
"ဒီမိုကေရစီ ဆိုဒါ" စာအုပ္ပါ။
download link
http://www.mediafire.com/…/%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%99%E1%8…

0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top