"ေရႊဥေဒါင္း"စာအုပ္ (၄၂)အုပ္ စုစည္းမႈ


(၁) ဂမုန္းနက္


http://www.mediafire.com/file/bqzr9uj5uwqaby3/Ga Mone Net.pdforhttps://docs.google.com/viewer…


(၂) စြန္႕၀ံ့သူ


https://docs.google.com/viewer…


(၃) ရွိတ္စပီးယား၀တၳဳတိုမ်ား


http://www.mediafire.com/?551ccfdv183m12zorhttps://docs.google.com/viewer…


(၄) ဆုၾကီးပန္


http://www.mediafire.com/?fbg8xbb0pck46vyorhttps://docs.google.com/viewer…


(၅) သူရဲေကာင္းသံုးေယာက္


https://docs.google.com/viewer…


(၆) ပထမံဆရာသိန္း


http://www.mediafire.com/?41brb79l9x3wj19orhttps://docs.google.com/viewer…


(၇) အေတြးအျမင္ႏွင့္ရွဳေထာင့္


https://docs.google.com/viewer…


(၈) ေခါင္းတံုးေပၚထိပ္ကြက္


http://www.mediafire.com/?5bh7m9batwqg5r3orhttps://docs.google.com/viewer…


(၉) ရတနာပံု


http://www.mediafire.com/?9w7ik9danrwe90gorhttps://docs.google.com/viewer…


(၁၀) ျမတ္သက္ေမာ္


https://docs.google.com/viewer…


(၁၁) ေစာလမုန္သိုက္


https://docs.google.com/viewer…


(၁၂) တသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္အေတြးေခၚမ်ား


http://www.mediafire.com/?7d2zlxi5fw2m6alorhttps://docs.google.com/viewer…


(၁၃) စံုေထာက္ေမာင္စံရွားေပါင္းခ်ဳပ္


http://www.mediafire.com/?9pll432p7y6hdgtorhttps://docs.google.com/viewer…


(၁၄) ရူပႏၵီ၊ရူပကလ်ာဏီ


http://www.mediafire.com/?eicepdwhlkpai7torhttps://docs.google.com/viewer…


(၁၅) ဆင္စြယ္မင္းသမီး


http://www.mediafire.com/?qy4buuiu0z11l8borhttps://docs.google.com/viewer…


(၁၆) ဒဂုန္တင့္


http://www.mediafire.com/?ppxyb82d8j188rlorhttps://docs.google.com/viewer…


(၁၇)႐ုပ္ခြဲနာမ္ခြဲႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား


http://www.mediafire.com/?h78ousq7irb5ec5


(၁၈)စံုေထာက္ဦးစံရွား တဂူကူးကူးႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား


http://www.mediafire.com/?s37xqybbjtw1zba


(၁၉) စစ္ကိုယ္ေတြ႕ (ေရႊဥေဒါင္း)


http://www.mediafire.com/?a367t6r521b1a1m


(၂၀)တစ္သက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္အေတြးအေခၚမ်ား ( ေရႊဥေဒါင္း )


http://www.mediafire.com/?mdrgga4lgjx6yzm


(၂၁)ေရႊဥေဒါင္း ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမတြဲ အပိုင္း (၁)


http://www.mediafire.com/…/jd…/shd-usanshar1of8(onairmm).pdf


(၂၂)ေရႊဥေဒါင္း ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမတြဲ အပိုင္း (၂)


http://www.mediafire.com/…/qt…/shd-usanshar2of8(onairmm).pdf


(၂၃)ေရႊဥေဒါင္း ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ပထမပိုင္း အတြဲ (၃)


http://www.mediafire.com/…/t2…/shd-usanshar3of8(onairmm).pdf


(၂၄)ေရႊဥေဒါင္း ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမတြဲ အပိုင္း (၄)


http://www.mediafire.com/…/dz…/shd-usanshar4of8(onairmm).pdf


(၂၅)ေရႊဥေဒါင္း၏ ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမတြဲ အပိုင္း (၅)


http://www.mediafire.com/…/s7d…/Shd-usanshar_5_(onairmm).pdf


(၂၆)ေရႊဥေဒါင္း၏ ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမတြဲ အပိုင္း (၆)


http://www.mediafire.com/…/tn…/Shd-usanshar6of8(onairmm).pdf


(၂၇)ေရႊဥေဒါင္း၏ ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမတြဲ အပိုင္း (၇)


http://www.mediafire.com/…/u…/shd-usanshar7of8_(onairmm).pdf


(၂၈)ေရႊဥေဒါင္း၏ ဦးစံရွားေပါင္းခ်ဳပ္ပထမတြဲ အပိုင္း (၈)


http://www.mediafire.com/…/u…/Shd-usanshar_8of8(onairmm).pdf


(၂၉)စႏၵာေဒ၀ီ (ေရႊဥေဒါင္း)


http://www.mediafire.com/…/vgxid…/ေရႊဥေဒါင္းရဲ႕_စႏၵာေဒဝီ.pdf


(၃၀)အရိပ္မထြက္ေသာ ျပည္နွင္႕ ဂႏၱ၀င္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သဲဖုိ ၀တၱဳတုိမ်ား


http://www.mediafire.com/download/n2hdt376zrmjrg8/


(၃၁)ေရႊဥေဒါင္း အာဟာရႏွင့္က်န္းမာေရး


http://www.mediafire.com/download/vnv3jym1dg15aad


၃၂။ဘတ္စ္ကာဗီးလ္၏ေခြးသမင္ 


http://www.mediafire.com/…/ေရႊဥေဒါင္း_-_ဘတ္စ္ကာဗ်ီလ္ေခြးႀကီ…


၃၃။ဘတ္စ္ကာဗီးလ္၏ေခြးသမင္ (၂)


http://www.mediafire.com/?4h6sb4e8g2xesoq


၃၄။စာေရးဆရာတို႔၏ပထမဆုံး လက္ရာမြန္မ်ား


http://www.mediafire.com/…/25hay…/ေရႊဥေဒါင္း_-_စာေရးဆရာတို_့၏_ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ားPDF.PDF


၃၅။ၿဂိဳလ္ေမႊတဲ့ေငြ


http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…


၃၆။ http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…


၃၇။အေမြမေပးလိုေသာပေထြးအမႈ


http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…


၃၈။အသစ္စုံေထာက္


http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…


၃၉။သိန္းထိုက္


http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…


၄၀။လူစြန္႔စား


http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…


၄၁။လက္ထက္ေတာ္ႀကီး


http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…


၄၂။ဆတ္ဆတ္ႀကဲဂိုဏ္း


http://www.mediafire.com/…/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%8…
0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top