သင့္အသံုးျပဳေနတဲ့ Android ဖုန္းေတြလံုျခံဳမွုရွိရဲလား????????
သင့္ဖုန္းကို Hack ျပီးေတာ့ Personal File ေတြကိုယူသံုးေနတာသင့္သိရဲလား ???????????
Android ဖုန္းသံုးစြဲသူတိုင္းနားမလည္းရင္ေတာင္ ဗဟုသုတအေနနဲဖတ္သင့္တယ္ေနာ္မိမိအသံုးျပဳေနတဲ့ Android ဖုန္းေတြကလံုျခံဳမွုမရွိဘူးမိမိအသံုးျပဳေနတဲ့ apk ေတြကတစ္ဆင့္မိမိဖုန္းကိုဘယ္လိုေထာက္လွမ္းလိုရတယ္ဆိုတာေတြကို Attack နဲ protect ဆိုျပီးေရးေပးထားပါတယ္။
ေရးသားထားတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့

Android Backdoor
Android Rat
How To protect

Download PDF File only


Download Software only

0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top