မဂၤလာပါခင္ဗ် . . .

ZTE Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Firmware မ်ားပါ။

***လိုအပ္တဲ့ Model Number စာလံုးအျပာေပၚကလစ္ေတာ္မူၾကပါကုန္ . . .***
 
 
       ZTE n5
        ZTE n760
       ZTE n795
       ZTE n880e 
       ZTE n880s
       ZTE n881e
       ZTE n909
       ZTE n970
       ZTE n980
       ZTE n983
       ZTE n986
       ZTE n988
       ZTE u5
       ZTE u790
       ZTE u795
       ZTE u795+
       ZTE u807
       ZTE u812
       ZTE u817
       ZTE u818
       ZTE u819
       ZTE u880
       ZTE u880e
       ZTE u880f1
       ZTE u880s
       ZTE u930
       ZTE u930hd
       ZTE u950
       ZTE u956
       ZTE u960s3
       ZTE u969
       ZTE u988s
       ZTE v5s
       ZTE v760
       ZTE v790
       ZTE v818
       ZTE v880
       ZTE v881
       ZTE v889d
       ZTE v889f
       ZTE v889m
       ZTE v9
       ZTE v955
       ZTE v956
       ZTE v960
       ZTE v967s
       ZTE v970
       ZTE v987
       ZTE v988
       ZTE x850
       ZTE x876

0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top