ပံုထည္းမွာျပထားတဲ့အပိုင္းကို ကိုင္ရမွာပါ။supply ကိုတပ္ထားျပီး ပါဝါမနိဳးပဲ တိုင္းၾကည့္ပါ့မယ္။supply ရဲ႕ test ကိုခလုတ္ေလးလွည့္ျပီး အနီေရာင္လက္တံနဲ႔ေထာက္ပါ့မယ္။
 
 
 
စက္မနိဳးေသးပဲ supply တပ္ထားတဲ့အေနအထားမွာပဲ ကိြဳင္ရဲ႕တဘက္တခ်က္နဲ႔ဒိုင္အုပ္သေကၤတ
လိုင္းပါတဲ့ဘက္ကို 3.3v ရွိေနရပါမည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔စစ္ရမွာ အဲ့ဒိ ပိြဳင့္ ၃ ပိြဳင့္ကိုပဲ စစ္မွာပါ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ေတာ့ ic ေကာင္းျခင္း၊မေကာင္းျခင္းကို အဲ့ဒိ    ပိြဳင့္၃ပိြဳင့္နဲ႔ စစ္မွာပါ။
အကယ္၍ နံပါတ္ ၁ ေနရာေလးမွာ volt ေပ်ာက္ေနရင္ေအာက္ကပံုထည္းကေကာင္ေလးကိုကိုင္ရမွာပါ။
 
 
 
နံပါတ္၁ကိုလက္တံအနီေထာက္လွ်က္ပါဝါနိဳးပါမည္။နံပါတ္၁တြင္3.3voltမွ3.5volt ေျပာင္းသြားရပါမည္။ဒါဆို
ရင္ဘက္လိုက္အခ်က္ျပလမ္းေၾကာင္းေကာင္းလို႔ပါ။ဘက္လိုက္လမ္းေၾကာင္းမေကာင္းရင္အခုလိုေျပာင္းမည္
မဟုတ္ပါ။အခ်က္ျပလမ္းေၾကာင္းသည္နံပါတ္၁ေနရာေလးႏွင့္အိုင္စီ၏pin-no-6ကို လည္းတျပိဳင္နက္ဝင္ပါသည္။လမ္းေၾကာင္းတဆက္ထည္းျဖစ္ပါသည္။အိုင္စီ၏အထြက္သည္pin-no-4 ျဖစ္ပါ
သည္။ထို pin no 4 ႏွင့္လမ္းေၾကာင္းတဆက္ထည္းကပံုထည္းကအမွတ္ နံပါတ္ ၂ ပါ။နံပါတ္ ၁ တြင္ 3.5 voltေရာက္သလိုနံပါတ္ ၂ တြင္လည္း ကိြဳင္ေကာင္းသည္ဆိုလွ်င္ 3.5 volt ေရာက္ေနပါမည္။ထို volt မေတြ႔ရင္အဲ့ဒိကိြဳင္ကိုလဲရပါမည္။
နံပါတ္၂ေနရာမွာsupplyႏွင့္တိုင္း၍သာမန္voltအျဖစ္ေတြ႔ေနရေပမဲ့ဘက္လိုက္အိုင္စီမွဘက္လိုက္အခ်က္ျပ
ခုန္လိွဳင္းပါရွိေနမည္ကိုေမ့၍မရပါ။အိုင္စီမွအခ်က္ျပခုန္လိွဳင္းမပါလွ်င္နံပါတ္၂တြင္သာမန္voltအျဖစ္သာရွိေန
ပါမည္။display လင္းမည္မဟုတ္ပါ။ထိုအခ်က္ျပခုန္လွိဳင္းႏွင့္ကိြဳင္နံပါတ္ ၂ မွ3.5 volt တို႔သည္ carrier သေဘာတရားအရဒိုင္အုတ္၏တဘက္သို႔ကူးသည္ႏွင့္displayတပ္ထားမည္ဆိုပါက နံပါတ္ ၃ ေနရာတြင္23 volt သို႔ေျပာင္းသြားပါသည္။back light ic ပ်က္ေနျခင္း၊display ပ်က္ျခင္း၊conector မွေၾကးငုတ္ေလးမ်ား နိမ့္ေန၍အဆက္အသြယ္မရွိျခင္း၊conector ခဲခ်က္လြတ္ေနျခင္းမ်ားျဖစ္ေနပါက 3.5 volt  အျဖစ္သာေတြ႔ရ
ပါလိမ့္မည္။
နံပါတ္ ၃ေနရာတြင္ ဒိုင္အုတ္ပ်က္ေနရင္ေတာ့ မည္သည့္ volt မွေတြ႔မည္မဟူတ္ပါ။ဘက္လိုက္္လင္းခ်ိန္ 23 volt ရွိျပီး၊ဘက္လိုက္မွိန္ခ်ိန္တြင္ 3.3 volt သည္စက္သား၏ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။
နံပါတ္ ၃ ဒိုင္အုတ္၏လမ္းသည္ A(+)ျဖစ္ပါေၾကာင္း LCD သို႔ jumperလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ေဖၚျပလိုက္ရ
ပါသည္။
ဗဟုသုတအျဖစ္သူ႔ schematic မဟုတ္ေသာ္လည္းေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္-
 


သိမ္းထားလိုသူမ်ားအတြက္-http://www.mediafire.com/download/8qa0ine74c0vtom/backlight+pdf.pdf
 
 

0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top