မဂၤလာပါ....
လိုအပ္တဲ့ Tools ေလးေတြအရင္ေဒါင္းပါမယ္။

Research Download Version-2.9.7002

Spd Driver.zip

Wipe User Data


ေဒါင္းထားတဲ့ zip ဖိုင္ေတြျဖည္ပါ။
Research Download .exe ကို ဖြင့္ပါ။
Load Packet ကိုဖြင့္ပါ။ ( ပံု -၁ )
spreadtrum Unlock reset tool
Select any of the two pac file.
Pac ဖိုင္ တစ္ခုကိုေရြးပါ။
Click Open.
Open ခလုတ္ ဖြင့္ပါ။ ( ပံု -၂ )
spreadtrum Unlock reset tool 02

Click Setting.
Setting ထဲ၀င္ပါ။ ( ပံု -၃ )
spreadtrum Unlock reset tool 03

ပံုတြင္ျပထားေသာ ေနရာေလးခုတြင္ အမွန္ျခစ္ျဖဳတ္ပါ။
OK ႏွိပ္။ ( ပံု - ၄ )
spreadtrum Unlock reset tool 04

Click Start Downloading / Play Button
spreadtrum Unlock reset tool 05

Turn off the Phone for about 5 seconds.

Press Volume Down or Up for bootloader.

Insert USB cable. 

Install Driver if needed.

And wait, till totally completed.


spreadtrum Unlock reset tool 06

DONE

 spreadtrum Unlock reset tool 07

Credit to - abe05


0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top