Credit to - Maung Pauk
Adb Command, Recovery apk, Recovery Tool တို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဖုန္းေတြရဲ႕ Recovery Mode ကို ဝင္ၾကတဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ ကီးေတြကို တြဲႏွိပ္ၿပီးဝင္ရပါတယ္.. ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာထဲက နည္းနည္းရွားၿပီး လူသိနည္းတဲ့ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ရဲ႕ Recovery Mode ဝင္ဖို႔ တြဲႏွိပ္ရမယ့္ Key ခလုတ္မ်ားကို ကိုေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္..

Huawei C8500                                 volume up+green+power
Huawei C8600                                  volume up+call+power
Huawei C8650 & C8800 & C8810     volume up+power
samsung galaxy mini i5570               menu+power
samsung galaxy mini schi559           volume down+left+power
samsung galaxy 5 I5500/I5503       volume up+volume down+home+power
samsung galaxy y    GT S5360         Home Button, Volume Up button and Power
samsung galaxy fit S5670                MENU + POWER or HOME + Power
samsung galaxy GIO GT-S5660       Home + power and then release power
samsung galaxy S                             Volume up + Home + Power
samsung galaxy SII                          Volume up + Home + Power
samsung galaxy Nexus                      Volume up+Volume down + Power
samsung galaxy Note                       Volume up + Home + Power
HTC sensation XE          power + vol down
HTC sensation XL           power + vol down
HTC Desire HD               power + vol down
HTC Desire S                   Volume Down+ Power
HTC wilfire S                    vol down + power

0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top