မဂၤလာပါ.....
မိမိဖုန္းထဲက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေလးေတြနဲ႕ အျခားေသာ Gmail, Facebook,Gallery,Market,Setting,
Calls,SMS,Contacts ႏွင့္ အျခားေသာ လံုျခံဳေစလိုေသာ App အားလံုးအတြက္......။
Protect your privacy. App Lock can lock Gmail, Facebook, Gallery, Market, Setting, Calls,SMS,
Contacts and any app you choose to lock.
Here you go !
Download Links         >>>>>    MEDIAFIRE
                                                 SOLIDFILE

0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top